Teksten en afbeeldingen van deze website en alle afzonderlijke items zijn onderworpen aan het auteursrecht van haar respectievelijke eigenaren. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend verstrekt voor informatieve doeleinden. Square Dranken Nederland B.V. heeft er naar gestreefd om op deze  website informatie te verstrekken die volledig accuraat en up-to-date is. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website. Square Dranken Nederland B.V. en/of een van de aanbieders van content op deze website is/zijn nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten met betrekking tot de inhoud – inclusief typefouten – van deze website noch voor enige acties daaruit voortvloeiende.