Privacy- en cookie statement


Square Dranken Nederland B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 50837656, respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de daartoe geldende wet- en regelgeving wordt verwerkt.

In dat kader hebben wij passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Bovendien vertellen wij u in dit privacy- & cookie statement, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies.


Verwerking van persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven, dat een natuurlijk persoon (direct of indirect) kan identificeren. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Square Dranken Nederland B.V. en waarom?
Square Dranken Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Square Dranken Nederland B.V. heeft verstrekt. Denk aan de situatie dat u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, solliciteert naar een bepaalde functie bij Square Dranken Nederland B.V., een bestelling plaatst bij Square Dranken Nederland B.V., uw gegevens invult op een contactpagina of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief zullen wij uw (e-mail)adres dus uitsluitend gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Square Dranken Nederland B.V. aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval Square Dranken Nederland B.V. daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Wat zijn uw privacyrechten?
Indien u geen informatie over de producten en diensten van Square Dranken Nederland B.V.(meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken door ons een e-mail of brief te sturen. Ook heeft u het recht Square Dranken Nederland B.V. te verzoeken om inzage te geven in uw persoonsgegevens, deze te laten corrigeren of verwijderen.

De veiligheid van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Square Dranken Nederland B.V. heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruiktSquare Dranken Nederland B.V. mee beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Een cookie heeft een uniek nummer waaraan gegevens gekoppeld kunnen worden. Hieronder leest u meer over welke cookies Square Dranken Nederland B.V. gebruikt en het doel hiervan.

  • De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. U hoeft dan bijvoorbeeld niet steeds uw inloggegevens in te vullen.
  • De analytische cookies meten met behulp van programma’s van Google Analytics, hoeveel bezoekers op de website komen, wat het meest wordt bekeken etcetera. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics. De verzamelde statistische informatie gebruiken wij om de inhoud van de website en de navigatie beter af te stemmen op de informatie-behoeften van de bezoekers en om de website beter te laten functioneren. De statistieken en rapportages die hieruit voortkomen zijn niet tot personen te herleiden.
  • Via de social media cookies geeft Square Dranken Nederland B.V. u de mogelijkheid om de informatie op de website te delen via social media buttons. Om ervoor te zorgen dat deze buttons werken, gebruiken wij cookies van de op de social media icoontjes staande social-mediapartijen. Voor de cookies die de social-mediapartijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij ook naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. 

Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. De website van Square Dranken Nederland B.V. heeft daar geen invloed op.

Hoe lang blijven cookies staan?
De meeste cookies van Square Dranken Nederland B.V.verdwijnen als u de browser sluit. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. U kunt ze zelf op elk moment via uw browser verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als u cookies uitschakelt.

Wijzigingen privacy- en cookie statement
Square Dranken Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy & cookies statement aan te passen en adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Vragen? Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy & cookie statement? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens elders op deze website.

Terug naar Home